Ekspertiisid

Ekspertiisid

Selleks, et midagi arendada, peab olema teadlik, mis on asja hetkeseis. Hea on saada selgust:  

  • mis on see, mis on väga hästi ja mida on vaja hoida?  
  • mis on see, mis võiks või peaks olema paremini? 
  • kuidas hoida või arendada neid aspekte?  

Olen Sulle abiks järgmiste ekspertiisidega

Ekspertiis hõlmab:

  • kaardistust, mida on võimalik viia läbi kas intervjuude, küsimustike või süsteemide, protsesside dokumentatsiooni ja sisuga tutvudes
  • analüüsi
  • hinnangut, mis toob välja tugevused, arenguvajadused ja võimalikud arendustegevused. Hinnang vormistatakse raportina.